Contacti'ns
Nom
Telèfon
Direcció
E-mail
Comentaris
¿Quant es quatre menys un?
938143035
Cambiar idioma Castellano
Avís Legal

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2004, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic:

 

El prestador de serveis propietari d’aquesta pàgina web es ELECTRICITAT JC VILANOVA, SL, amb CIF B-61558078, amb domicili en C/ Aigua, nº 29, bxos. de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

 

L’adreça electrònica de contacte es electricitatjc@electricitatjc.com. Així mateix, en virtut de lo establert a la Llei 15/1999, Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ELECTRICITAT JC VILANOVA, SL es compromet a guardar la mes estricta confidencialitat sobre les informacions i/o documentació a la que tingui accés en l’execució de les seves funciones, no podent utilitzar-la mes que pels usos previstos en la relació comercial preestablerta.

 

ELECTRICITAT JC VILANOVA, SL es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de lo establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats de Caràcter Personal (RD. 994/1999).

 

Als efectes de lo que disposa la llei orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades de caràcter personal estaran incloses al nostre fitxer creat sota la responsabilitat d’ELECTRICITAT JC VILANOVA, SL.
Aquestes dades han estat facilitades voluntàriament per poder ser assistit pels nostres serveis i rebre informació sobre els mateixos. Queda igualment informat que per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podrà dirigir-se en qualsevol moment a dita entitat, en el domicili situat al C/ Aigua, nº 29, bxos. de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

© 2013 Electricitat, JC S.L. C/ Aigua, 29, Baixos. 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Home | Empresa | Serveis | Contacte | Avís Legal